Przeworskie zabytki pod lupą – kościół św. Ducha

Ta świątynia jest najważniejszym zabytkiem miasta oraz jednym z najważniejszych punktów w programie niemal każdej wycieczki po jego terenie. To obiekt, z którego Przeworsk może być dumny. Kościół Świętego Ducha przyciąga turystów, jest też miejscem bardzo ważnym dla pielgrzymów. Co warto wiedzieć na jego temat? Na czym polega fenomen tego zabytku?

O kościele św. Ducha w Przeworsku

Kościół św. Ducha w Przeworsku uznawany jest za jedną z najpiękniejszych gotyckich świątyń w całej Polsce, nic więc dziwnego, że zwiedzenie tego obiektu jest sprawą tak ważną dla wielu miłośników historii oraz sztuki. Kościół, ufundowany przez Jana z Tarnowa, powstał w latach 1430-1473. Z miejscem tym związał się Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, zwanych Bożogrobcami. Miechowici, bo i takim mianem ich określano, przyczynili się do rozwoju Przeworska jako ważnego miejsca dla pątników – nie tylko z terenów Podkarpacia. To oni, się na pierwszym i generalnym w Polsce kościele Bożogrobców w Miechowie, uczynili z Przeworska ważne miejsce kultu Męki Pańskiej.

Oczywiście w Polsce znajdziemy wiele więcej pięknych obiektów sakralnych. Szczególną uwagę zwróćmy na województwo kujawsko-pomorskie i atrakcje turystyczne w Bydgoszczy.

Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego obiektu?

Uwagę przyciąga tu dawny klasztor Miechowitów, obecnie dobrze radzący sobie w roli plebani. W czasie zwiedzania świątyni warto z kolei zwrócić uwagę na stalle z XVIII wieku, pochodzącą z początków XVIII stulecia ambonę oraz na utrzymany w stylu baroku toskańskiego ołtarz główny z 1693 roku. Cennym zabytkiem sztuki sakralnej z XV wieku jest tutejsza chrzcielnica, której warto się uważniej przyjrzeć. Cennym zabytkiem jest też późnogotycki obraz z końca XV wieku, który obecnie znajduje się w prezbiterium.

Kościół św. Ducha to cenny zabytek, którego w czasie wycieczki po Przeworsku nie można pominąć. Wizyta w tym miejscu będzie ważnym doświadczeniem i dla osób zainteresowanych historią sztuki, i dla tych, którzy odwiedzą to miejsce ze względu na replikę Grobu Bożego.